De grootste bedreiging voor mens en natuur is de klimaatsverandering. Verhoging van de gemiddelde temperatuur op onze planeet wordt veroorzaakt door broeikasgassen die worden opgewekt door menselijke activiteiten zoals het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen en het verbranden van afval. Het verdwijnen van de ijskappen, extreme hitte en neerslag zijn gevolgen van de klimaatsverandering die steeds regelmatiger voorkomen en die steeds drastischere gevolgen hebben voor ons leefmilieu.

Ook Ameloot Gastroservice is verantwoordelijk voor haar activiteiten wat het leefmilieu betreft, dat is dan ook de reden dat we ons focussen om onze ecologische voetafdruk te reduceren tijdens ons volledige productieproces: dit van het klaarmaken van producten tot het afleveren bij de klant. We zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om toe te dragen aan een proper milieu terwijl we als firma blijven groeien.

Deze milieuvriendelijke gedachte is dan ook een prioriteit voor Ameloot Gastroservice en is ingepland als een lange termijn strategie waar we blijven aan werken.